18. HOP 2019
2019.08.10 až 2019.08.17

2020-05-31 03:30:07 CEST (GTM +02:00)

Úloha pro třídu "KOMBI_PPF" není na den 2020-05-31 definována
Task for "KOMBI_PPF" class is not defined for day 2020-05-31