18. HOP 2019
2019.08.10 až 2019.08.17

2019-11-19 04:30:06 CET (GTM +01:00)

Úloha pro třídu "KOMBI_PPF" není na den 2019-11-19 definována
Task for "KOMBI_PPF" class is not defined for day 2019-11-19