CZECH OPEN NATIONALS 2017
2017.06.25 až 2017.07.07

07:53:27 CEST (GTM +02:00)

Úloha pro třídu "15_METER" není na den 2017-07-19 definována
Task for "15_METER" class is not defined for day 2017-07-19